Brokerzy ubezpieczeniowi
VERSO - Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka z o.o.     Infolinia:   503 303 305.      Telefon czynny od poniedziałku do piatku w godzinach od 08 do 16
Kim jest broker

Działalność brokerską regulują przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003, Nr 124, poz. 1154, z późniejszymi zmianami).

Działalność brokerska polega na wykonywaniu czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej. Ustawodawca opisał te czynności jako:

 • wykonywanie czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia,
 • zawieranie lub doprowadzanie do zawarcia umów ubezpieczenia,
 • uczestniczenie w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie,
 • organizowanie i nadzorowanie czynności brokerskich

Należy zwrócić uwagę na zasadniczą różnicę pomiędzy brokerem ubezpieczeniowym a agentem. Broker ubezpieczeniowy jest przedstawicielem Klienta działając w jego imieniu i na jego rzecz. Agent zaś jest przedstawicielem ubezpieczyciela i reprezentuje jego interesy. Do podstawowych zadań brokera ubezpieczeniowego należy:

 • bieżąca obserwacja rynku ubezpieczeniowego pod kątem jakości usług świadczonych Klientom przez ubezpieczycieli oraz ich standingu finansowego,
 • analiza dostępnych produktów ubezpieczeniowych,
 • pomoc przy zdefiniowania obszarów ryzyka i konkretnych zagrożeń,
 • pomoc w określeniu ryzyk przeznaczonych do ubezpieczenia,
 • sporządzenie zapytania (slipu brokerskiego) i rozesłanie go do ubezpieczycieli,
 • prowadzenie działań mających na celu uzyskanie korzystnych ofert ubezpieczenia,
 • analiza ofert złożonych przez ubezpieczycieli,
 • sporządzenie streszczenia ofert zawierającego pisemną rekomendację,
 • sprawdzenie polis pod względem merytorycznym i ich zgodności z ofertą oraz ich dostarczenie Klientowi,
 • szeroko pojęte administrowanie zawartymi ubezpieczeniami,
 • pomoc w procesie likwidacji ewentualnych szkód.

Wszystkie wymienione powyżej usługi znacznie ułatwiają klientom brokera wybór najlepszego produktu ubezpieczeniowego. Korzystanie z pomocy brokera ubezpieczeniowego prowadzi także do znacznej oszczędności czasu niezbędnego do bieżącej kontroli ubezpieczeń, płatności składek czy poszukiwania i interpretacji przepisów ogólnych warunków ubezpieczeń.

Nawigacja - O firmie - Kim jest broker - Nasze usługi - Ubezpieczenia - Specjalizacja - Kontakt
Siedziba główna: VERSO – Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka z o.o.
ul. Rodziewiczówny 14A lok. 3; 82-200 Malbork
tel. 55 272 55 25
Infolinia: 503 303 305
Zamów kontakt Kliknij i wypełnij formularz. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w możliwie najkrótszym czasie w celu odpowiedzi na wszelkie pytania.
Ważne informacje
2017-12-04 - Informacja o zawariu nadwyzkowego ubezpieczenia OC
2017-01-01 - Likwidacja bezposrednich numerow stacjonarnych
2016-02-10- Informacja o zmianie adresow e-mail
2016-01-01 - Informacja o modernizacji serwerow
2014-02-10 - Informacja o nowym systemie informatycznym
2012.08.01 - Informacja o zmanie siedziby VERSO
2011.12.01 - Informacja o powołaniu Spółki VERSO
© Verso Sp. z o.o. | Projekt i wykonanie Studio eMart 2012